Kvinnliga konstnärer i stor utställning på Artipelag

Obs! Evenemanget är inställt tillsvidare på grund av coronaviruset.

Mamma Andersson, Ann-Sofie Back och Sigrid Hjertén. De är några av konstnärerna vars verk visas upp i Artipelags nya utställning "Signature Women – 100 år på den svenska konstscenen", med premiär på internationella kvinnodagen.

"Signature Women – 100 år på den svenska konstscenen" består av ungefär 350 verk av ett femtiotal svenska kvinnliga konstnärer, verksamma från starten av förra seklet och fram till idag. Allt från måleri och skulptur till textil, fotografi och film ingår i urvalet, som delvis är gjort utifrån hur konsten speglar hur samhällsklimatet såg ut under respektive decennium.

Idén till utställningen väcktes när Artipelags museichef, Bo Nilsson, fick i uppdrag av ett norskt konstmuseum att ge förslag på svenska konstnärer till en nordisk konstsamling. För att friska upp sina kunskaper vände han sig till konsthistorien.

– Jag blev påmind om hur flagrant den manliga övervikten var i de flesta framställningar, förhållandet av manliga respektive kvinnliga konstnärer förhöll sig 95% män och 5% kvinnor, detta oberoende om boken i fråga hade en manlig eller kvinnlig författare. Det var mot denna bakgrund som idén att göra en utställning som belyser denna obalans väcktes, berättar han.

"Signature Women – 100 år på den svenska konstscenen" har premiär på internationella kvinnodagen den 8 mars och pågår fram till den 27 september.