Beckers konstnärsstipendium 2021 - Youngjae Lih

Beckers konstnärsstipendium 2021 - Youngjae Lih

Youngjae Lih tilldelas Beckers konstnärsstipendium 2021, för att han genom sin djupt personliga förståelse för teknologins funktionsformer skapar kommunikationsformer, som lyfter fram både det enkla och det komplexa i teknikens möjligheter att skapa konstverk som frambringar poetiska kvaliteter och unika upplevelser. Ett möte mellan teknik och innehåll som alstrar filosofiska frågeställningar om perception och förståelse.

I sin stipendiatutställning kommer Lih att visa verk utifrån flera discipliner, bland annat film, foto och skulptur.

Information

  • Period
  • 22 apr (torsdag) Nästa tillfälle