Jävla kritiker! – en utställning om arkitekturkritik

Jävla kritiker! – en utställning om arkitekturkritik

Den här artikeln är ett tips från en läsare.

I utställningen Jävla kritiker! har sex skandinaviska arkitekturkritiker - två från Sverige, två från Danmark och två från Norge – lämnat kritik på en fiktiva byggnad skapad utifrån skribentens egen fantasi och idévärld. Därefter har sex arkitektkontor – också två från varje land – fått i uppgift att tolka och gestalta den skrivna kritiken i form av en modell.

Utställningen lyfter viktiga frågor om arkitektur och byggande: Finns det ett behov av arkitekturkritik? Vilken roll spelar kritiken för arkitekturen och för samhället? Hur bör kritiken och dess roll förändras för framtiden? Kan vi etablera en gemensam nordisk arkitekturkritik?

Gestaltningarna och texterna presenteras i utställningen som sex experiment som undersöker och rör sig mellan språk, text, kritik och arkitektur. Frågeställningarna i experimenten är inte nödvändigtvis tänkta att besvaras utan vill istället öppna upp för en debatt om arkitektur och arkitekturkritik.

Färgfabriken torsdag-söndag 11-16. Se hemsida för mer information.

Information

  • Period
  • 21 apr (onsdag) Nästa tillfälle