Offentligt meddelande - ett socialt experiment från Södra Teatern

#OFFENTLIGTMEDDELANDE är både ett socialt experiment och ett demokratiprojekt där Södra Teatern under flera veckor kommer att utnyttja reklamplatser på Södermalm till ytor där människor få möjligheten att kommunicera med varandra.  

sodrateatern.com/offentligtmeddelande har nu vemsomhelst möjlighet att skicka ett personligt meddelande till vemsomhelst. Det mest tänkvärda, uppseendeväckande, provocerande och roliga kommer att affischeras på reklamplatser på elskåp och husväggar på 30 olika platser på Söder under våren. 

- Vi tror på ett demokratiskt och öppet samhälle där alla kan göra sin röst hörd. Därför ger vi nu bort reklamytor på Södermalm för offentliga meddelanden, säger Johanna Carlberg, marknadschef på Södra Teatern.

Projektet drog igång igår (den 21 mars) och de har redan fått in över 50 både roliga och kloka meddelanden, berättar hon.

- Det är lite av ett experiment men vi hoppas såklart att det ska bli ett uppskattat och uppmärksammat inslag i det offentliga rummet och att vi kan fortsätta publicera budskap och kommunicera med varandra på Söders gator.

Mer information: Södra Teatern

Visa på karta