Astrid Kruse Jensen. Disappearing Into The Past #108, 2010-2012 Astrid Kruse Jensen. Disappearing Into The Past #108, 2010-2012

WG.SUMMER 2020 – Fotosyntes

Den här artikeln är ett tips från en läsare.

WG.SUMMER 2020 – Fotosyntes

Fotosyntesen är en process som vi alla känner till, där sol, vatten och luft är essentiella delar. Utan fotosyntesen skulle vi inte överleva. Så är det även med konsten. Utan konsten skulle människor inte klara sig. Utifrån det temat har Wetterling Gallery curerat en sommarhängning med verk från deras representerade konstnärer där samtliga verk har en koppling till fotosyntesen. Den finns att beskåda på plats i galleriet i Kungsträdgården, Stockholm såväl som i en utökad version i ett online viewing room på www.wetterlinggallery.com. Utställningen pågår under juni, juli och augusti och har öppet tisdag – lördag, 12 – 17.

Information