Claude Lorrain, Aenas och Dido i Karthago, 1675–1676. Olja på duk. Hamburger Kunsthalle. Elke Walford Claude Lorrain, Aenas och Dido i Karthago, 1675–1676. Olja på duk. Hamburger Kunsthalle. Elke Walford

Utställningen Arkadien öppnar på Nationalmuseum

Höstens utställning på Nationalmuseum öppnar 17 september och håller öppet till den 17 januari 2021. Utställningen visar fransk och italiensk konst från framför allt 1600-talet, men även fransk och nordisk konst fram till sekelskiftet 1900.

Utställningen visar hur människans syn på naturen förändrats genom tiderna och tar också upp de många klassiska berättelser som förmedlas i målningarna. Konstnärer som visas är till exempel Claude Lorrain, Nicolas Poussin och Salvator Rosa och från senare tid Prins Eugen, Anna Boberg och Otto Hesselbom.

Utställningen Arkadien – Ett förlorat paradis handlar om verklighetsflykt och en evig längtan bortom civilisationen. Den belyser myt, dikt och kärleksberättelser och ställer frågor om människans roll i naturen – då och nu. Motiven är landskap och natur, men om man tittar närmre går det även att upptäcka episoder hämtade från sagor och litteratur som utspelar sig i gläntorna. Tillsammans med de verk från Nationalmuseums samlingar som visas i utställningen har ett antal kända konstverk lånats in från museer som Dulwich Picture Gallery, Hamburger Kunsthalle, National Gallery, London, Nivaagaards Malerisamling, Moderna Museet, The Earl of Leicester and the Trustees of the Holkham Estate och The Eastnor Castle Collection. I utställningen visas också en nyupptäckt tidig målning av Claude Lorrain, Landskap med lantlig dans, som finns i Svenska Akademiens ägo.

Information