Vi finns i flera städer, välj en stad att utforska!

Representerar du den här verksamheten?
Gör anspråk på den för att lättare kunna uppdatera viktig information.

Plais

1,0
1 betyg
Redigera Plais

Njutbart och hållbart, det står i fokus för restaurang Plais som ligger i ett gammalt knäckebrödsbageri på Högbergsgatan på Södermalm. Här satsar man på ekologiskt och närodlat, och erbjuder såväl mat som fika. Bakom stället står bland annat en av grundarna av Urban Deli.

Representerar du den här verksamheten?
Gör anspråk på den för att lättare kunna uppdatera viktig information.