Vi finns i flera städer, välj en stad att utforska!

Representerar du den här verksamheten?
Gör anspråk på den för att lättare kunna uppdatera viktig information.

Dashi startade som en hajpad pop up med japanska smaker för att sedan flytta in i egna lokaler på Rådmansgatan.

Representerar du den här verksamheten?
Gör anspråk på den för att lättare kunna uppdatera viktig information.